روز جهانی ایدز، شعار امسال این است: همبستگی و خدمات انعطاف پذیر اچ آی وی

مرکز ICHR; در احترام کامل به روز مهم جهانی ایدز، دولت جمهوری اسلامی را عامل شیوع و افزایش این بیماری در کشور میداند و مسئولین دولت رابرای این بی اهمیتی آشکار به بیماری و درمان ایدز، از جمله ناهنجاری سیاسی که باعث روز افزون قیمت داروهای ایدز میباشد را شدیدا محکوم میکند.

روز جهانی ایدز از سال ۱۹۸۸ به منظور افزایش بودجه‌ها و افزایش آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها به اول دسامبر هر سال اطلاق می‌گردد و هرساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می‌شود.

قوانین ضد مردمی جمهوری اسلامی و بی توجهی مسئولین دولت در رابطه با این بیماری‌ باعث عدم آموزش روابط جنسی صحیح بین افراد بخصوص ازسنین نوجوانی، تابو سازی از این بیماری و همچنین تابوسازی از مسائل جنسی را برای ریشه کن کردن آن بشدت محدود کرده است.

عدم آموزش رابطه جنسی صحیح بین زن و مرد و عدم استفاده از کاندوم در رابطه جنسی زن و مرد را در معرض آسیب قرار میدهد. زیراکه در قوانین ایرانکاندوم فقد برای جلوگیری از حامله گی تعریف شده.

یکی دیگر از دلایل افزایش بیماری ایذر در ایران موازات افزایش اعتیاد، استفاده از سرنگهای مشترک در بین معتادین و روابط جنسی بدون هیچگونه رعایتمسائل بهداشتی بوده است. که سبب آن بی کفایتی و ضد مردمی بودن دولت جمهوری اسلامی میباشد.

اینجا باید اشاره شود که تا به حال برای بیماری ایدز راههای برای درمان کشف نشده است اما داروهایی برای کنترل این بیماری و مخافظت از بیمارکشف شده و در سطح جهان در حال استفاده است.

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که هزینه داروهای این بیماری بشدت بالاست و درصد بسیاری از مبتلایان به این بیماریامکان تهیه داروهای مورد نظر را ندارند و براحتی ممکن است جان خود را از دست دهند. و از آنجای که برای جمهوری اسلامی امنیت و سلامت و بهداشتمردم اهمیتی ندارد هرگز هیچ اقداماتی صورت نگرفته برای کنترل قیمت دارو ایدز.

مرکز ICHR; در احترام کامل به روز مهم جهانی ایدز، دولت جمهوری اسلامی را عامل شیوع و افزایش این بیماری در کشور میداند و مسئولین دولت رابرای این بی اهمیتی آشکار به بیماری و درمان ایدز، از جمله ناهنجاری سیاسی که باعث روز افزون قیمت داروهای ایدز میباشد را شدیدا محکوم میکند.