‏‎مركز بين المللى حقوق بشر (ICHR) شديدا دولت ايران را برای قوانین غیر_انسانی و محدودیت‌های وضع‌شده بر حقوق بشر، اعمال تبعیض علیه زنان واقلیت‌ها، صدور احکام اعدام، اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه، و جنایات مستمر علیه بشریت، محکوم می‌کند و خواهان دادرسی دردادگاه بین‌المللی می‌باشد.

‏‎زنان، امسال بیش از گذشته از «سهمیه‌بندی جنسیتی» در انتخاب برگزیدگان دانشگاهی صدمه دیدند و صدای اعتراضشان به رسانه‌ها راه یافت.

‏‎سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها که حکایت رو به رشد میباشد. در رشته‌های تحصیلی سهمیه پذیرش زنان را کاهش دادند و یا به‌طور کلی آنرا حذفکردند. در دفترچه‌های کنکور مقابل برخی رشته‌های فنی مانند مهندسی معدن و مکانیکِ برخی دانشگاه‌ها نوشته شده است که تنها داوطلبان مرد می‌تواننداین رشته‌ها را انتخاب کنند و سهمیه زنان صفر است.

‏‎دلیل این نابرابری قوانین زن ستیز حکومت جمهوری اسلامی می‌باشد، که با قاطعیت دختران و پسران را برابر نمی‌داند و این بسيار ظالمانه است که زنانايران مورد هدف قرار گرفته‌اند و مدام تحت آزار و اذیت، و حتی کشته می شوند صرفا به خاطر جنسیت و دفاع از حقوق بشر.

‏‎دانش آموزان آزادیخواه ایران خواهان حقوق_برابر و آزادی هستند و خواهان سرنگونی نابرابری ها و تبعیض های جنسیتی برای همیشه در کشور. ومیگویند تا زمانیکه حکومت جمهوری اسلامی هست، وضعیت ما بدتر و بدتر خواهد شد.

‏‎جمهوری اسلامی ایران، حکومتی است که در همه موارد به زنان ظلم کرده است و آنان را در معرض تبعیضهای ظالمانه قرار داده است. اخیرا هم در کنکورکه یک آزمون آینده ساز برای بسیاری از دانش_آموزان است هم تبعیض_جنسیتی را بیشتر کرده است.

‏‎بیش از ۴۱ سال است كه دولت ایران بطور مداوم تبعیض سیستماتیک، خشونت، سرکوب_سیاسی، تعقیب، شکنجه ، اعترافات_اجباری ، اعدام و قتل را علیهمردم ایران به طور مداوم اجرا کرده و حقوق_بشر را همیشه پایمال کرده.

‏‎مركز بين المللى حقوق بشر (ICHR) شديدا از سازمان ملل متحد می خواهید که دولت جمهوری_اسلامی را به دلیل اقدامات مجرمانه، فعالیتهای تروریستی،جرم انگاری نسبت به مردم، و قتل در دادگاه بین المللی محکوم کند.