ICHRCanada به شدت خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مژگان كشاورز از حکومت ایران است و مقامات باید تمامی اتهامات دروغین علیه او را لغو کنند.

Media

مژگان كشاورز یکی از زنانی است که در مبارزات  چهارشنبه هاى سفید، با اعتراض به حجاب اجباری، فعال بوده است.

زمانى كه شاپارک “یکی دیگر از اعتراض کنندگان علیه اجباری اجباری” در زندان بود، او صدای خود را در اتوبوس ها و سایر حمل و نقل عمومی پخش کرد، و در مورد شاپاراک و دستگیری او صحبت کرد. پس از آن، هنگامی که اداره امنیت در کار او فیلم های او را در رسانه های اجتماعی به ديد منجر به اخراج وی شد.

مژگان کشاورز همچنین اقدام به کمک زنانی كرد که قربانیان حملات اسید شده اند. او شروع به نوشتن در مورد آنها كرد و از مقامات خواست تا این اقدام وحشتناک را پایان دهند و مسئولان اين حركت وحشتناك را در پيگر قانونى قرار دهند. 

او همچنین به مناطق محروم برای فیلمبرداری از زنان که در معرض محروميت و سوء استفاده قرار گرفته اند رفت و شروع به کار کرد. هدف او تهیه یک مستند از زنان فقیر محروم ایران و ایجاد آگاهی نسبت به آنها بود.

کشاورز همیشه صدای مردم بوده است، و همچنان اعتراض خود را نسبت به حجاب اجباری ادامه داده و به اعتراض و تسلیت صلحجویانه خود برای ضبط آگاهی بیشتر و حمایت از حقوق زنان پایبند است.

ویدئوی او و دوستانش، مونیر عربشاهی و دخترش یاسمن آرانی، در روز 8 مارس، روز جهانی زنان، در دنياى مجازى پخش شد. که به زنان در مترو تهران گل هديه ميدادم و آنها را به آغوش ميكشيدند به آرزوى روزى که زنان بتوانند پوشش خود را انتخاب کنند و با حجاب و بي حجاب كنار هم باشند. 

در طی تعطیلات سال نو، هنگامی که سیل نیمی از کشور را نابود کرد، به استان گلستان رفت تا به مردم دچار آشفتگی کمک کند.

پس از بازگشت از گلستان، او در خانه اش در مقابل دختر 9 ساله اش دستگیر شد، و تمام حساب هایش را مسدود کردند. 

“این کاملا ظالمانه است که دولت ایران در حال حمله، آزار و اذیت و زندانی کردن هر کسی است که مخالف سیاست دولت است. این كار باید به پایان برسد و مقامات ایرانی باید از قوانین بین المللی برخوردار باشند و به آزادی بیان و گفتار احترام بگذارند.” اردشیر زارع زاده، مدیر اجرایی ایران و خاورمیانه در ICHR کانادا.

ICHRCanada به شدت خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مژگان كشاورز از حکومت ایران است و مقامات باید تمامی اتهامات دروغین علیه او را لغو کنند.